Nss Senaatti sil Insinööriliitto Sähkötarkastusyhdistys SKOL

UKK

Kysymys: Mitä tapahtuu vanhoille sähkösuunnittelijan pätevyyksille?
Vastaus: Vanhat pätevyydet ovat voimassa kuten ne on myönnetty (7 vuotta myöntämishetkestä). Vanha rekisteri löytyy edelleen osoitteesta https://www.nssoy.fi/sertifionti/patevyysrekisteri

Kysymys: Voidaanko vanhojen hakemusten liitteitä käyttää uudessa järjestelmässä?
Vastaus: Kaikkien pitää hakea henkilökohtaisesti uusia pätevyyksiä uusilla lomakkeilla kaikkine vaadittavine liitteineen.

Kysymys: Jos pätevyyttä haetaan siirtymäsäännöksen perusteella, riittävätkö vanhat teillä jo olevat tiedot?
Vastaus: Myös siirtymäsäännöksen perusteella pätevyyttä haettaessa täytyy olla mukana kaikki vaadittavat liitteet.

Kysymys: Täytyykö siirtymäsäännöksen perusteella haettaessa olla mukana todistus koulutuksesta?
Vastaus: Ei. Siirtymäsäännöksen perusteella hakevat täyttävät ainoastaan hakulomakkeen ja liitteen 4.

Kysymys: Mistä löytyvät määritelmät erittäin vaativalle sähkösuunnittelulle?
Vastaus: Suunnittelutehtävien vaativuusluokat on määritelty taulukossa https://www.sähkösuunnittelu.fi/data/uploads/pdf/suunnittelutehtavan_vaativuus_taulukko.pdf

Kysymys: Kuinka pitkältä ajalta tarvitaan työtodistusliitteitä?
Vastaus: Kopio viimeisestä työtodistuksesta riittää.

Kysymys: Löytyvätkö kaikki pätevyyden saaneet henkilöt listattuna osoitteesta https://sähkösuunnittelu.fi/patevyys/?
Vastaus: Mikäli pätevyys on myönnetty henkilölle, joka on kieltänyt nimensä lisäämisen listaan, pätevyys ei näy em. rekisterissä. Kaikille pätevyyden saaneille on lähetetty lautakunnan myöntämä ja allekirjoittama todistus, joka on osoitus pätevyyden olemassaolosta. Pätevyysjärjestelmän sihteerijärjestö Sähkösuunnittelijat NSS ry voi myös tarvittaessa vahvistaa pätevyyden.

Kysymys: Mitä on tarkoitus kirjata liitteen 2 prosenttiosuuskohtaan?
Vastaus: Merkitse rastittamalla oma tehtäväsi VSS (vastaava sähkösuunnittelija) tai SST (sähkösuunnittelija) ja ilmoita kohdassa "Oman työn osuus (%)" prosenttiosuutena oman työsi osuus koko hankkeen sähkösuunnittelutyöstä.

Kysymys: Miten ja milloin haetaan pätevyyden uusimista?
Vastaus: Uusimista haetaan aikaisintaan vuotta ennen pätevyyden päättymistä ja viimeistään puoli vuotta pätevyyden päättymisen jälkeen. Uusi pätevyyskausi alkaa siitä päivästä, kun pätevyyslautakunta on hyväksynyt pätevyyden jatkamisen (Huom! muutos uusitun pätevyyden alkamisaikaan pätevyyslautakunnan kokouksessa 1/24).

Uusimista haettaessa käytetään Rakennussähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmän nettisivuilta löytyvää hakulomaketta. Selvitys toiminnasta sähkösuunnittelijana pätevyysjakson voimassaoloaikana (referenssiluettelo) ja asiantuntemuksen ylläpito (osallistuminen täydennys- ja päivityskoulutukseen vähintään 35 opetustuntia kuluneen pätevyysjakson aikana) voidaan osoittaa vapaamuotoisesti. Opinto- tai kurssitodistuksia ei tarvitse lähettää, jollei lautakunta niitä erikseen pyydä. Tarkemmin uusimisesta vasemman palkin ohjeissa. Ohjeisiin on 1.9.2022 päivitetty edellä mainitut käytännön seikat.